اکتان

اکتان

معمولا این روزها کم بودن بنزین باعث می شود عدد مکمل ، اکتان هایی که توسط پمپ بنزین به رانندگان پیشنهاد می شود از همیشه  بیشتر است .هنگامی که سوخت مصرفی اکتان کمتر از میزان برای موتور خودرو باشد اختلالتی ایجاد می شود. مثلا در بالا رفتن  از سربالایی یا حرکت با دور پایین با دنده مرده ، که باعث می شوذ موتور صداهایی مانند برخود قاشق و چنگال می کند که این صدا با قطع کردن اتصال پا و پدال گاز قطع می شود.

هر وقت که پدال گاز را فشار دهید دوباره صدا تولید می شود. اصولا در ایران به این صدا ، صدای سوپاپ می گویند که در واقع صدای ناک زدن موتور خودرو می باشد. این صدا سبب خطرات جدی تری در موتور می شود.این صدا سبب خطرات جدی تری در موتور می شود .

عدد اکتان چیست ؟

آن چیزی که تعیین می کند که سوخت تا چه مقدار توانایی متراکم شدن قبل ز احتراق خودسوزی را دارا می باشد عدد اکتان می گویند.

در زمان تصفیه نفت خام در پالایشگاه ،زنجیره های هیدروکربن با طول های متفاوت تولید می شود که این زنجیره با ترکیب شدن با یکدیگر سوخت های مختلفی ایجاد می کند.

متان دارای یک اتم،بوتان 4 اتم،پروپان 3 اتم،پنتان 5 اتم،هگزان 6 اتم،اکتان 8 اتم کربن،هپتان 7 اتم دارند اگر بنزین دارای اکتان بیشتری باشد بنزین خوبی از نظر مقاومت در برابر خودسوزی حساب می شود.تغییر شرایط محیطی سبب پایین و بالا رفتن اکتان بنزین می شود. در صورت داشتن هر گونه سوالی با ما در تماس باشید.